ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของ ทบ.(ชาย)

ในกรณีที่สอบ ทหารกองหนุนเข้ารับราชการในหน่วย(ไม่ใช่ของ นนส.ทบ.) ส่วนใหญ่จะบอกว่าเกณฑ์คือ 50 % แต่ในตารางเป็น 55 % เพราะให้ทำเผื่อไว้สูงเพื่อไปเฉลี่ยในการทดสอบที่ได้น้อยในท่าต่อไป แต่ผมอยากให้น้องๆตั้งเป้าไว้ที่ 70% มากกว่าหรือให้ดี 100 % จะได้ไม่เสียโอกาส