ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รวมลิงค์ระเบียบการรับสมัครและการสอบเข้ารับราชการในหน่วยทหาร โรงเรียนทหาร

บทความนี้ผมจะนำเอาระเบียบการหรือข้อมูลการรับสมัครในปีที่ผ่านมารวมไว้เก็บไว้ในฐานข้อมูลเว็บให้น้องๆได้อ่านเพื่อเตรียมตัวในปีถัดไป (ถ้ายังขาดหน่วยไหนร้องขอได้จะหามาลิงค์ไว้ให้)
ระเบียบการและการสมัคร
----------------------------------------------------------------

การรับสมัครและสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร
การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยนักเรียนนายสิบทหารบก  พ.ศ.2547 • การรับบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบและสิทธิของนักเรียนนายสิบ
 • การศึกษาของนักเรียนนายสิบ
 • สิทธิเมื่อสำเร็จการศึกษา
 • เบ็ดเตล็ด
 • ความผิดปกติหรือความพิการซึ่งขัดต่อการเป็นนักเรียนนายสิบ
 • รายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนนายสิบ
 • การพ้นสภาพจากความเป็นนักเรียนนายสิบ 
 • ---------------------------------------------------------------- 

  ---------------------------------------------------------------- 
  รวม LINK ข่าวการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ใน ทอ.
  ที่เหลือกำลังค้นหานำมาเก็บและแชร์ไว้ให้น้องๆได้อ่านเพื่อการเตรียมตัวในปีต่อๆไป