ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 (เพื่ออ่านสอบเข้ารับราชการทหาร)

ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555 ออกมาใหม่เมื่อไม่นานมานี้ น้องที่กำลังจะสอบเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ในตำแหน่งเสมียน หรือตำแหน่งที่ระบุว่า ต้องใช้วิชานี้สอบ ที่เปิดรับจากทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือนต้องหาโหลดไปอ่านนะครับ

เพราะออกตามในหนังสือนี้แน่นอน ตอนผมสอบผมก็อ่านสอบครับแต่เป็นของเก่า


ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555 โหลดที่นี่